\"\"

צורפות אתגרית

בית/קורס שנתי/צורפות אתגרית

צורפות אתגרית

קורס חדשני בסדנה!

קורס המטפל בכל המיומנויות המדויקות של הצורפות.

מחברים שונים

חומרים זרים משולבים

סוגרים מעניינים

ובכלל פיתוח ההיגיון הצורפותי